Plats & Tillfälle » Blandat från Hallsberg

Mosås Station
Hector Rail 161.101-1 Plisken vid Hallsbergs Lokstation 2* Green Cargo Rc2 1118-1120, Cargonet 185 620-2 samt Hector Rail BR141.003-4 Starling vid Hallsbergs Lokstation 30 September 2008 Tågab Rc2 008 + Tmy 110 FD Inlandsgods, numera Tågab