Plats & Tillfälle » Moholm 8/3 2010

Jari visar hur djup snö det är....