Plats & Tillfälle » Karlsborg 26/4 2011

Sumpes Rusk- & Pricktjänst ute och prickar i Vättern. Flygvapnets Transportplan 84, C130 H Hercules flyger över Karlsborg. Flygvapnets Transportplan 84, C130 H Hercules flyger över Karlsborg. Flygvapnets Transportplan 84, C130 H Hercules står på F6 i Karlsborg.
Flygvapnets Transportplan 84, C130 H Hercules flyger över Karlsborg. Flygvapnets Transportplan 84, C130 H Hercules flyger över Karlsborg. Flygvapnets Transportplan 84, C130 H Hercules flyger över Karlsborg. Flygvapnets Transportplan 84, C130 H Hercules flyger över Karlsborg.
Flygvapnets Transportplan 84, C130 H Hercules flyger över Karlsborg. Stenar vid Vanäs Udde i Karlsborg Vanäs Fyr i Karlsborg
Stenar vid Vanäs Udde i Karlsborg Sten vid Vanäs Udde i Karlsborg Måsar vid Vanäs Udde i Karlsborg Stenar vid Vanäs Udde i Karlsborg
Mås vid Vanäs Udde i Karlsborg Måsar vid Vanäs Udde i Karlsborg
Tranor i Undenäs