Plats & Tillfälle » Blackhawk över Höglunda 7/10 2013