Plats & Tillfälle » Resa hem till Skövde 29/6 2014